Arbetssätt


 

Metod

Inom Solbacken Omsorg har vi jobbat med autism och autismliknande tillstånd sedan 1988. Vårt verksamhetsupplägg bygger på tydliggörande pedagogik  och struktur.  Den tydliggörande pedagogiken har inspirerat oss och gett oss redskap som visat sig användbara även för personer utan autism och autismliknande tillstånd.

Vi arbetar efter principen att en förutsägbar och strukturerad tillvaro gynnar de flesta brukare. Arbetsledning sker dagligen, men inriktning och utvärdering sker på personalmöten inom varje enhet var tredje vecka. Varje brukare har rätt till ett enhetligt bemötande från personalen. Vår organisation är därför uppbyggd för att ge brukaren möjlighet till en förutsägbar och strukturerad tillvaro. Det är endast möjligt i en klar och tydlig ledningsstruktur.

Vi har en väl utarbetad omsorgsprocess som kretsar kring årliga genomförandeplaner för varje individ. Arbetet inom boende och dagligverksamhet bygger på kontaktmannaskap. Vi jobbar med kvalitetssystem och all uppföljning dokumenteras.

Skärmavbild 2014-08-11 kl. 11.19.54


 

Kvalitetspolicy

All vår omsorgsverksamhet ska utgå från de bärande principer, i enlighet med LSS:

–       Vi skall ta hänsyn till den enskilde brukarens rätt till inflytande över sin egen situation.

–       Vi skall alltid sträva efter att göra omvärlden fysiskt och socialt tillgänglig för den enskilde brukaren.

–       Vi skall alltid ge den enskilde brukaren möjlighet att aktivt delta i samhällslivet.

–       Vi skall alltid bedriva alla omsorgsverksamhet med kontinuitet och helhetssyn som ledstjärnor. Vi inser att allt stöd och alla service utgår från den enskilde brukarens hela livssituation.

 


 

Policy bemötande och förhållningssätt

Mötet och dialogen i vår verksamhet ska kännetecknas av:

–      Uppmärksamhet. En fokusering på vad som är viktigt och på vad vi kan bortse ifrån.

–      Öppenhet. En beredskap att låta sig förändras och utvecklas med hjälp av andras perspektiv.

–      Respekt. Att låta många röster komma till tals och uppskatta olika uppfattningar.

–      Lyhördhet. Att leva sig in i det andra säger och i reflektion och gensvar visa att man förstår.

140702_5693 kopia


 

Hur vi når dit

Den anställdes ansvar:

Professionellt förhållningssätt, helhetssyn och respekt.

Arbeta för en god arbetsmiljö och motverka diskriminering i alla former.

Låta sitt handlande genomsyras av de grundvärderingar som uttrycks i Solbacken Omsorgs värdegrund.

Samarbeta, utbyta erfarenheter och reflektera över det egna arbetet.

 

Grundregler:

Vi strävar mot gemensam förståelse.

Vi lyssnar på varandra för att förstå, finna mening och samtycke.

Vi har en öppen attityd, en öppenhet för att vi även själva kan ha fel.

Vi söker en grundläggande överenskommelse.

Vi söker efter styrkan i varandras förslag och åsikter.

Vi har en riktig omtanke om varandra och undviker att skapa distans eller förolämpa någon.

Vi utgår från att alla i gruppen har delar av svaret och att vi tillsammans kan nå fram till fungerande lösningar.

 

Vi är noga med att:

Den enskilde ska ha huvudrollen i sitt liv.

Den enskilde ska inte skyddas från livet.

Skapa goda relationer till dem som är nära den enskilde.

Inte ha förutfattade meningar.

Möta personen som den hon eller han är.