Om oss

Omsorg sedan 1929

140702_5541 kopia 140702_0723 kopia 140702_0663 kopia

Vägen till gruppboende

Under 1990-talet byggdes första gruppbostaden i Smålandsstenar. 1994 övergår verksamheten helt från vårdhem till gruppbostäder när LSS träder i kraft.

1996 förvärvas Restaurang Buregården. Dels för att serva verksamhetens brukare med vällagad mat, men också erbjuda Burseryd en lokal lunchrestaurang.

2004 växer verksamheten med ännu ett nytt gruppboende i Smålandsstenar.

2007 tas drift och ledning över av den tredje generationen – Specialisering mot bostäder för människor med autism och autismliknande tillstånd. Metoder kring tydliggörande pedagogik blir en röd tråd.

2014 ligger ritningarna för ännu ett nytt gruppboende i Burseryd på ritbordet. En utveckling för framtiden som hittar grunden i historiken, erfarenheten och familjetraditionen.

Affärsidé

Solbacken omsorg erbjuder boende och daglig verksamhet för vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar och autismspektrum- tillstånd i enlighet med LSS. Verksamheten består av gruppbostäder och daglig verksamhet.

Verksamhetsstrategi

Solbacken Omsorgs skall bedriva omsorgsarbete utifrån LSS:s (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrande) bärande principer:

• Självbestämmande och inflytande

• Tillgänglighet

• Delaktighet

• Medbestämmande

• Kontinuitet och helhetssyn

• Valfrihet och integritet