Omsorg sedan 1929


Solbacken omsorg erbjuder boende och daglig verksamhet för vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar och autismspektrum- tillstånd. Vi finns i Smålandsstenar och Burseryd och vår verksamhet har en lång historia, ett familjeföretag i tredje generationen. Det skapar erfarenhet, engagemang och trygghet. Idag är vi omkring 65 anställda, fördelade på fem gruppbostäder och två daglig verksamheter.


SOLBACKEN OMSORG