ARBETSSÄTTMetod

SOLBACKEN OMSORG

Inom Solbacken Omsorg har vi jobbat med autism och autismliknande tillstånd sedan 1988. Vårt verksamhetsupplägg bygger på tydliggörande pedagogik och struktur. Den tydliggörande pedagogiken har inspirerat oss och gett oss redskap som visat sig användbara även för personer utan autism och autismliknande tillstånd.

Vi arbetar efter principen att en förutsägbar och strukturerad tillvaro gynnar de flesta brukare. Arbetsledning sker dagligen, men inriktning och utvärdering sker på personalmöten inom varje enhet var tredje vecka. Varje brukare har rätt till ett enhetligt bemötande från personalen. Vår organisation är därför uppbyggd för att ge brukaren möjlighet till en förutsägbar och strukturerad tillvaro. Det är endast möjligt i en klar och tydlig ledningsstruktur.

Vi har en väl utarbetad omsorgsprocess som kretsar kring årliga genomförandeplaner för varje individ. Arbetet inom boende och dagligverksamhet bygger på kontaktmannaskap. Vi jobbar med kvalitetssystem och all uppföljning dokumenteras.

Kvalitetspolicy


All vår omsorgsverksamhet ska utgå från de bärande principer, i enlighet med LSS:

– Vi skall ta hänsyn till den enskilde brukarens rätt till inflytande över sin egen situation.
– Vi skall alltid sträva efter att göra omvärlden fysiskt och socialt tillgänglig för den enskilde brukaren.
– Vi skall alltid ge den enskilde brukaren möjlighet att aktivt delta i samhällslivet.
– Vi skall alltid bedriva alla omsorgsverksamhet med kontinuitet och helhetssyn som ledstjärnor. Vi inser att allt stöd och alla service utgår från den enskilde brukarens hela livssituation.